Bayaran Wakaf

Tidak perlu masukkan tanda (,) atau tanda (RM). Contoh: Hanya perlu isi: 1000 Tidak perlu diisi 1,000 atau RM1000.

Pastikan semua maklumat pembayaran diisi dengan tepat kerana slip bayaran & resit akan dikeluarkan berdasarkan maklumat yang diberikan.

Setiap pembayar hendaklah memastikan tidak menutup paparan bayaran (close pop-up window) sehingga proses sepenuhnya selesai. Tindakan menutup paparan sebelum selesai akan menjejaskan data pembayaran.

Anda akan diarahkan ke halaman Pembayaran razerpay untuk maklumat pembayaran.