Bayaran ZakatTidak perlu masukkan tanda (,) atau tanda (RM). Contoh: Hanya perlu isi: 1000 Tidak perlu diisi 1,000 atau RM1000.

Pastikan semua maklumat pembayaran diisi dengan tepat kerana slip bayaran & resit akan dikeluarkan berdasarkan maklumat yang diberikan.

Setiap pembayar hendaklah memastikan tidak menutup paparan bayaran (close pop-up window) sehingga proses sepenuhnya selesai. Tindakan menutup paparan sebelum selesai akan menjejaskan data pembayaran.
UNTUK PERHATIAN: Sebarang transaksi menggunakan Kad Kredit untuk Bayaran Zakat TIDAK akan diterima. Sila teruskan transaksi menggunakan saluran pembayaran seperti Kad Debit, Online Banking atau QR/E-Wallet. 
Harap maaf atas sebarang kesulitan.

Anda akan diarahkan ke halaman Pembayaran razerpay untuk maklumat pembayaran.